GAS - Gemensam administrativ service

Region Halland har etablerat en regionintern, administrativ servicefunktion (GAS), med uppdrag att leverera tjänster inom ekonomi- och personaladministration till samtliga förvaltningar.
Regionservice har fått uppdraget att vara leverantör av dessa tjänster och utbudet i GAS beskrivs här nedan.

Personal- och löneadministration
GAS ansvarar för delar av anställningsprocessen, som att registrera anställningar och skapa anställningsavtal. GAS administrerar pensioner, försäkringar och lön.

Rekrytering
GAS ansvarar för administrativa delar av rekryteringsprocessen, som att annonsera, administrera ansökningar, formaliakontroller och, vid behov, bistå med ett första urval.

Fakturahantering
GAS ansvarar för merparten av hanteringen av leverantörsfakturor, kundfakturor och interna fakturor. GAS konterar alla leverantörsfakturor.

Övrig ekonomiadministration
GAS ansvarar för grund- och anläggningsredovisning samt administration av vårdval och vårdgaranti.

Support och utbildning i HR- och ekonomisystem
På GAS finns objektspecialister för de IT-stöd som används för personal- och löneadministration, ekonomi samt vårdfakturering och vårdval. GAS hanterar systemsamordning, behörighetsadministration, utbildning och support för dessa IT-stöd.