Extranät

Extranätet är en plattform där Region Halland kan erbjuda externa samarbetspartners tillgång till information, tjänster samt elektroniska samarbets- och projektplatser.

På extranätet finns det mölighet att skapa samarbets- och projektplatser. Den som äger och administrerar samarbetsplatsen ska vara anställd av Region Halland och ha gått den utbildning som krävs för att få behörighet. De samarbets- och projektplatser som du deltar i listas på din startsida på extranätet.

Adressen till extranätet är: https://extra.regionhalland.se.

Åtkomst till extranätet
För att få åtkomst till extranätet krävs en behörighet. Åtkomsten till extranätet ser olika ut beroende på vilken grupp man tillhör - klicka på länkarna till vänster för mer information.

 • Privata vårdgivare med avtal
  Privata vårdgivare med avtal kan logga in på extranätet med det användarnamn och lösenord som de har fått från Region Halland. Det fungerar också att logga in med hjälp av SITHS-kortet. 
   
 • Medarbetare i kommunerna i Halland
  Medarbetare i de halländska kommunerna har mölighet att använda sina användarkonton från kommunen för att logga in på extranätet.
   
 • Övriga externa användare
  För den som behöver nå extranätet och inte tillhör någon av grupperna ovan finns möjlighet att logga in med hjälp av ett e-postkonto från Google (gmail) eller Yahoo. Användaren registrerar då ett e-postkonto som man sedan använder för inloggning på extranätet. Konton ger också åtkomst till de samarbetsplatser man bjuds in till. Observera att användaren måste logga in med sitt e-postkonto på extranätet en första gång för att kunna hittas och läggas till som medlem i projekt- och samarbetsplatser. 
   
 • Medarbetare i Region Halland
  Medarbetare i Region Halland kommer åt extranätet på samma sätt som intranätet det vill säga genom att logga in på datorn med användarnamn och lösenord. På den personliga intranätstartsidan har man tillgång till samarbetsplatser och projektplatser som finns på extranätet. För att nå den information som bara är publicerad på extranätet finns det länkar från intranätet.