Webbplats för vårdgivare

Vårdgivarwebben är en plattform där Region Halland kan erbjuda privata vårdaktörer tillgång till information och tjänster.

Adressen till vårdgivarwebben är: https://vardgivare.regionhalland.se

Åtkomst till vårdgivarwebben
Vårdgivarwebben är en öppen webbplats utan krav på inloggning och innehållet är sökbart via externa sökmotorer såsom t ex google.