Åtkomst: Medarbetare i kommunerna i Halland

På den här sidan beskrivs hur du som medarbetare i en av de halländska kommunerna ska gå tillväga för att nå regionens extranät.

Som medarbetare i en av de halländska kommunerna använder du ditt användarkonto även från kommunen för att nå extranätet.

Gör så här
1. Öppna extranätet genom att klicka på https://extra.regionhalland.se
2. Klicka på din kommun i listan. Det här valet behöver man bara göra en gång per dator. Nästa gång du klickar på en länk till extranätet kommer du att komma direkt in.

Om du får problem med åtkomsten till extranätet ska du ta kontakt med kommunens IT-support så kan de hjälpa dig vidare.

För privata aktörer som har avtal med någon av kommunerna - se information under Övriga användare.