Åtkomst: Medarbetare i Region Halland

På den här sidan beskrivs hur du som medarbetare i Regionen ska gå tillväga för att nå regionens intranät och extranät.

Om du har loggat in på en dator i regionens nät kommer du direkt in på extranätet. Från intranätet finns länkar till information publicerad på extranätet. På den personliga intranätstartsidan har man tillgång till samarbetsplatser och projektplatser som finns på extranätet. Intranätets sökfunktion omfattar även innehåll på extranätet.

Om du använder en dator som INTE är inloggad på Region Hallands nätverk
För att nå den information du behöver är det bästa att logga in på intranätet.
1. Öppna intranätet genom att klicka på https://intra.regionhalland.se
3. Ange ditt användarnamn (t ex abc123) och lösenord från regionen.
4. Klicka på Logga in.

Om du vill gå direkt till extranätet
1. Öppna extranätet genom att klicka på https://extra.regionhalland.se
2. Välj Region Halland
3. Ange ditt användarnamn (t ex abc123) och lösenord från regionen.
4. Klicka på Logga in.

Om du får problem med åtkomsten till intranät eller extranät - kontakta Servicedesk 035-13 45 00.