Vad är VMA?

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid större olyckor, allvarliga händelser och kriser. VMA kan bli aktuellt exempelvis vid gasutsläpp, störningar i dricksvattenförsörjningen eller vid större brand som kan påverka allmänheten. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhuslarmet "Hesa Fredrik" (larmsignal).

Ett VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, sänds i radio och TV, och vid vissa tillfällen även utomhus via ljudsändare, som populärt kallas "Hesa Fredrik". Dessa siréner finns på sammanlagt 4 500 hustak runt om i Sverige.
VMA-signalen ljuder utomhus i 7 sekunder omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter, enligt principen, 7-14-7-14-7-14 osv. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Vad ska jag göra när jag hör signalen?

När du hör signalen (och det inte är övning*) ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radio för information (kanaler - se längre ned på denna sida)

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Två nivåer av VMA

Det finns två nivåer av meddelanden:
Ett varningsmeddelande sänds genast och upprepas inom 5 minuter i samtliga Sveriges Radios FM-kanaler P1, P2, P3 och i berörd lokal P4-kanal samt i Sveriges Televisions kanaler, Sveriges Utbildningsradio UR, TV4, Kanal 5 och 9 samt SVT Text. Om utomhussignalen slås på så följs den alltid av ett varningsmeddelande.
Ett informationsmeddelande som används i mindre akuta situationer sänds skyndsamt i samma kanaler som ovan. Meddelandet upprepas inom tio minuter i berörd lokal P4-kanal.

Var kan jag få information om ett VMA om jag inte var hemma när det sändes?

På SVT:s Text-TV sidan 100 kan du få information när en VMA-situation pågår och på sidan 599 publiceras samma meddelande som läses i radion. Du kan också söka vidare information på till exempel webbplatsen www.krisinformation.se  samt få information  via informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

*VMA-signalen testas 4 gånger om året

Utomhussignalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Mer information om VMA finner du på MSB:s webbsida