Gemensam kampanj för ökad kunskap om VMA

Många vet inte vad VMA är, dvs Viktigt Meddelandet till Allmänheten. Därför har länsstyrelsen i Halland tillsammans med de halländska kommunerna och Region Halland bestämt sig för att hjälpas åt att sprida kunskapen om VMA. Kampanjen startade i juni 2016 och kommer pågå även under 2017, då vi hjälps åt att sprida information om VMA.

Kampanjannons om VMA
Vid utomhuslarmet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter.

Utomhusignalen "Viktigt meddelande till allmänheten", VMA, testas 4 gånger om året, kl 15:00, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. VMA-signalen används för att snabbt nå ut till allmänheten för att varna för olyckor eller händelser som riskerar att orsaka fara för dig som invånare.

Vad ska jag göra när jag hör VMA-signalen?
När du hör signalen (och det inte är övning*) ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radio

När VMA-signalen ljudit utomhus kommer även VMA att meddelas i lokalradion. Det kan även komma som larm till din telefon i form av samtal eller sms. Läs mer här.

*Signalen testas 4 gånger om året, kl 15:00, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Kunskapen om VMA måste öka

Med en gemensam kampanj vill Länsstyrelsen i Halland tillsammans med Region Halland och länets kommuner öka medborgarnas kunskap kring VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Kampanjen kommer att pågå på webbplatser, i sociala medier och på olika platser i länets kommuner.