Miljöbokslut

2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta upphandlingar, stora utbildningsinsatser inom miljöområdet, samlad fordonshantering och utfasning av ett stort antal kemikalier i verksamheten.

Läs hela miljöbokslutet för 2015 (PDF-dokument, 77 kB)