Miljöprogram

Region Hallands miljöprogram 2012-2015 innehåller övergripande mål som syftar till att nå en hållbar utveckling och även uppnå den halländska Vision 2020.

Regionens huvuduppgift är att medverka till att uppnå god hälsa. I det arbetet är skydd av miljön, hållbar försörjning och effektiv användning av energi och naturresurser viktiga förutsättningar. Region Halland är Hallands största arbetsgivare och vår verksamhet genererar en betydande miljöpåverkan på grund av storlek och inriktning. Alla verksamheter och allt arbete inom Region Halland ska medverka till en långsiktig, hållbar utveckling.

Beställ eller ladda ner i pdf-format.