Miljösamordnare i Region Halland

Miljösamordnare i Region Halland

Regiongemensam miljöutvecklare

Namn Befattning
Ann-Christin Bengtsson Miljöstrateg - Utvecklare, internt miljöarbete samt samverkan hållbarhet

Hallands sjukhus Halmstad

Namn Befattning
Eva Karlsson Miljöutvecklare

Hallands sjukhus Varberg och Kungsbacka

Namn Befattning
Britta Källgård Verksamhetsutvecklare

Närsjukvården i Halland

Namn Befattning
Ove Grahn Verksamhetsutvecklare

Psykiatrin i Halland

Namn Befattning

Kultur och skola

Namn Befattning
Yvonne Dammvik Kostchef - Kost och städ/Miljösamordnare

Regionservice

Namn Befattning
Thomas Andréasson Samordnare - Säkerhet och Ledningssystem

Ambulanssjukvården Halland

Namn Befattning
Tove Tilander Verksamhetsutvecklare