Nyhetsbrev v 47

Moderaterna och Kristdemokraterna tar allt tydligare avstånd från storregionregionreformen för varje vecka som går. Liberalerna har helt hoppat av samtalen. Men Centerpartiet uppges nu vara berett att göra upp med regeringen om storregioner utan övriga Allianspartier. Centerpartiet har inför morgondagens (torsdagens) fortsatta samtal lagt fram en kravlista, bland dem finns regionaliserade skattebaser.

Många medier har rapporterat om Region Hallands Sifo-undersökning som visar att motståndarna till regeringens planer på storregioner är fler än förespråkarna i 20 av 21 län. I hela landet tycker varannan medborgare att storregioner är en dålig idé, inte ens hälften så många tycker att idén är bra. Allra störst motstånd finns i Halland och Norrbotten.

Tidigare i år beslutade en riksdagsmajoritet – på initiativ av Allianspartierna inklusive Centerpartiet – att hänsyn ska tas till medborgarnas åsikter vid nya landstingsindelningar. Centerpartiets uttalade linje har även efter detta varit att ingen ska tvingas in i en storregion mot sin vilja. Som ett svar på det ska civilminister Ardalan Shekarabi har sagt att regeringen är beredd att undanta Region Jämtland Härjedalen från planerna på ett Stornorrland. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig, nu räknar företrädare för flera andra län med att Centerpartiet ska kräva undantag även på deras vägnar.

Varsågod, här kommer veckans nyhetsbrev med kritiska röster mot en tvingande storregionreform! Läs det i sin helhet via länken här!