Motstånd mot storregioner i 20 av 21 län

Motståndarna till regeringens planer på storregioner är fler än förespråkarna i 20 av 21 län. I hela landet tycker varannan medborgare att storregioner är en dålig idé, inte ens hälften så många tycker att idén är bra. Allra störst motstånd finns i Halland och Norrbotten.

Region Halland har låtit Sifo upprepa en fråga om hur medborgarna ser på förslaget att dela in Sverige i väsentligt färre län och landsting. På ett halvår har de som tycker att idén är bra minskat från 28 till 23 procent medan de som tycker att den är dålig har ökat från 42 till 50 procent.
 
När resultaten bryts ned på länsnivå framgår det att andelen kritiker har ökat i 16 av 21 län och att de nu är fler än förespråkarna i 20 av 21 län. I 19 län är andelen kritiker mellan 47 och 71 procent, inte i något enda län är stödet större än motståndet.
 
– Att undanta bara Jämtland med hänvisning till folkligt motstånd är ologiskt. Reformen saknar stöd i hela landet, säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland.
 
I Region Halland menar en enig regionstyrelse att regeringen bör dra tillbaka sina planer på storregioner, eftersom forskning och praktisk erfarenhet inte ger något stöd för att stordrift och sammanslagningar leder till ökad effektivitet när det gäller sjukvård, regional tillväxt och demokratiskt engagemang.
 
– Riksdagen beslutade i juni att medborgarnas inställning ska vara vägledande vid nya landstingsindelningar. Nu vet vi att medborgarna inte vill ha storregioner. Tydligare kan det inte bli, säger Mats Eriksson.
 
Sifos ställde följande fråga till 7 000 respondenter i hela landet: ”Sveriges tjugo landsting styrs av folkvalda som valts direkt av länens invånare. Landstingen ansvarar bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken. En statlig utredning har nyligen presenterat idén att dagens 20 landsting ska slås ihop till sex storregioner. Vad tycker du om idén att slå ihop dagens tjugo landsting till sex storregioner?” 
 
Se hela undersökningen i länklistan till höger.

För mer information och frågor, vänligen kontakta

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-595 60 85
E-post: mats.eriksson@regionhalland.se