Pressmeddelande Region Halland - Region Halland i Almedalen

I år deltar en delegation från Region Halland på politikerveckan i Almedalen där regionfrågan är årets aktuella fråga att diskutera och bevaka. På onsdagen den 6 juli står därför Region Halland som arrangör för tre seminarier och ett samtalsforum som utifrån olika teman har fokus på vad det är som skapar utveckling och resultat i en region.

Region Halland deltar i Almedalen, Sveriges största politiska mötesplats som i år sker den 3-10 juli. På onsdagen, den 6 juli, arrangerar Region Halland tre seminarier med olika teman. Arrangemanget startar klockan 14.00 på Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18 i Visby.

Den röda tråden är att utifrån olika perspektiv diskutera, problematisera och analysera vad som skapar utveckling och resultat i en region. Samarbete och samverkan står i fokus och dessa exemplifieras med stolta exempel från Halland. Seminariedeltagare är representanter från Region Halland tillsammans med andra samhällsaktörer och organisationer. Moderator är Willy Silberstein.

- I dag finns det alldeles för få arenor för att prata om vad det är som skapar utveckling och resultat i samhället utifrån en regions uppdrag och ansvar. Diskussioner är viktiga utifrån det pågående arbetet att bilda storregioner i Sverige. Fokus ska inte vara på storlek och nya gränser utan på vad som skapar förutsättningar för att möta framtidens samhälleliga utmaningar, säger Jörgen Preuss biträdande regiondirektör med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet i Region Halland.
- Vår närvaro är därför extra viktig i år kopplat till regionfrågan. Det är spännande att både arrangera egna seminarier, men också delta på andras. Vi kommer att ha ett fullspäckat schema då vi gärna delar med oss av stolta exempel från Halland, avslutar Jörgen.

Region Hallands arrangemang
Seminarium kl 14.00
Hur ingår vi partnerskap med patienten i framtidens hälso- och sjukvård?
Seminarium kl 15.00
Därför blir Halland det första digitaliserade länet i Sverige
(arrangeras i samverkan med IP-Only)
Seminarium kl 16.00
Stora eller små regioner, ur ett demokratiskt och samhälleligt utvecklingsperspektiv
Samtalsforum och mingel kl 19.30-22.00

Politiska företrädare Region Halland
Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande, Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Dag Hultefors (M), ordförande tillväxtutskottet, ledamot arbetsutskottet och Therese Stoltz Svensson (S), ledamot tillväxtutskottet, Ulrika Jörgensen (M) ledamot hälso- och sjukvårdsutskottet samt Elisabeth Babic (M), kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun samt representant för Halland i SKLs samrådsgrupp i regionfrågan

Tjänstemän Region Halland
Catarina Dahlöf, regiondirektör, Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Emma Pihl, stf hälso- och sjukvårdsdirektör, Johanna Weichel Steier, kommunikationsdirektör, Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg regional utveckling, Elisabeth Funkqvist, kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Jörgen Preuss, Biträdande regiondirektör
Telefon: 070-545 38 55
E-post: jorgen.preuss@regionhalland.se

Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg

Telefon: 073-305 29 13
E-post: asa.vaarala@regionhalland.se