Reformförslaget med storregioner inte längre aktuellt

I förra veckan, v 47, stod det klart att inget av Allianspartierna avser att stödja den storregionregionreform som tvåmannautredningen ”Indelningskommittén” har arbetat med. Därmed är reformförslaget inte längre aktuellt.

En enig regionstyrelse i Region Halland har varit angelägen om att framtida beslut om nya regionindelningar ska baseras på forskning, vetenskap och praktiska erfarenheter kring vad som är kännetecknande för livskraftiga regioner med stark demokratisk legitimitet. Denna ambition har vi delat med samtliga kommuner i regionen: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm.

Det är mot denna bakgrund som Region Halland har tagit initiativ till det nyhetsbrev som du just nu läser den sista upplagan av. Utredningsförslaget är inte längre aktuellt, som sagt var. Nu gäller det att ta vara på de lärdomar och erfarenheter som trots allt har följt av det senaste årets ”regiondebatt”. Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland, uttrycker det så här:

– Det som är positivt i denna process är att man har börjat diskutera regionernas utmaningar och nu när kartritandet är avfört från agendan kan vi börja fokusera på verkliga lösningar. Genom att dela goda erfarenheter och kunskap kan vi i Halland bidra till den nationella utvecklingen på ett positivt sätt. Vi vill fortsätta påverka i viktiga frågor och vara en röst i samhällsdebatten tillsammans med andra.