Utredarna vill påskynda en redan forcerad process

Pressmeddelande Region Halland 2016-06-30

Indelningskommitténs delbetänkande som presenterades i dag innehåller redan redovisade idéer om storregioner som anses kunna bildas redan 2019. Tanken är dock fortsatt att hela Sverige ska bestå av storregioner senast 2023. En nyhet är att utredarna vill att riksdagen ska besluta om ett första steg i reformprocessen redan inför 2018. Förslagen avvisas av företrädare för Region Halland.

– Det är förvånade att utredarna inte tar intryck av kritiken som riktas mot deras arbete, från näringslivet, civilsamhälle och medborgare. Redan tidigare har de förordat en reformprocess som uppfattats som forcerad och odemokratisk. Nu vill de att reformen i praktiken ska inledas ett år tidigare, redan 2018. Vi tar bestämt avstånd från utredningsförslagen, säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande Region Halland.

I dag, torsdagen den 30 juni, redovisade regeringens tvåmannautredning Indelningskommittén som väntat förslaget att dagens 21 län ska bli 6 storregioner senast 2023. I mars hävdade utredarna att tre av dessa storregioner är redo att gå före och bildas 2019. Nu är förslaget är att tre nya ”storlän” ska bildas redan i januari 2018: Stornorrland (de fyra nordligaste länen), Svealand (Gävleborgs län, Dalarna, Örebro län, Västmanland, Uppland och Sörmland) samt Västsverige (Värmland och Västra Götaland).

– I två av de län som utredarna menar är redo att gå före anser omkring 70 procent av medborgarna att storregioner är en dålig idé, medan bara 15 procent stöder den. I 19 av 21 län är antalet kritiska medborgare fler än de som är positiva. Det är svårt att förstå hur man tänker sig att en så genomgripande samhällsreform ska kunna drivas igenom i strid med folkviljan, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson, 2e vice ordförande regionstyrelsen, Region Halland.

 Region Halland har via Sifo beställt en opinionsundersökning som bland annat visar att sex av tio hallänningar tycker att storregioner är en dålig idé. Den 15 juni i år beslutade en riksdagsmajoritet att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid eventuella ändringar i landstingsindelningen.

 – Ställningstagandet visar att det finns en riksdagsmajoritet för att stoppa reformen om den går emot befolkningens vilja, säger Stefan Bengtsson (C), regionstyrelsens 1e vice ordförande Region Halland.

 I augusti nästa år, 2017, ska kommittén lämna ett slutbetänkande. Under dagens delredovisning gav regeringens tvåmannautredning tydligt uttryck för deras slutliga förslag, som ska redovisas hösten 2017, blir att hela landet ska bestå av storregioner senast år 2023.

 Den 6 juli går indelningskommitténs delbetänkande på remiss till samtliga landsting, regioner och berörda kommuner.

 – Nu får vi möjlighet att i ännu ett gemensamt svar från Halland redovisa vår uppfattning. Vi menar att slagkraftiga regioner inte är detsamma som större och färre regioner, säger Mats Eriksson.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:
Mats Eriksson, Regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-595 60 85
E-post: mats.eriksson@regionhalland.se

Stefan Bengtsson, Regionstyrelsens 1:e vice ordförande
Telefon: 070-202 60 15
E-post: stefan.bengtsson@regionhalland.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson, Regionstyrelsens 2:e vice ordförandeTelefon: 070-922 83 11
E-post: lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se