Region Halland i sociala medier

Region Halland använder sociala medier för att bland annat öka dialogen med våra målgrupper. Du hittar våra riktlinjer i menyn till höger. Här nedan listar vi sociala medier där Region Halland har officiella konton/sidor:

Tänk på

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden.

Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå skulle ske tas inläggen bort.

Soundcloud