Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Regionfullmäktige §§ 20-37
Sammanträdesdatum: 2018-04-18
Protokollet justerades: 2018-04-23
Anslagets uppsättande: 2018-04-24
Anslagets nedtagande: 2018-05-15
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Staffan Johansson

Lokala nämnden Halmstad §§ 25-36
Sammanträdesdatum: 2018-04-11
Protokollet justerades: 2018-04-19
Anslagets uppsättande: 2018-04-20
Anslagets nedtagande: 2018-05-14
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Patientnämnden Halland §§ 16-27
Sammanträdesdatum: 2018-04-05
Protokollet justerades: 2018-04-16
Anslagets uppsättande: 2018-04-17
Anslagets nedtagande: 2018-05-09
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Anette Blomkvist Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 19-32
Sammanträdesdatum: 2018-03-28
Protokollet justerades: 2018-04-12
Anslagets uppsättande: 2018-04-13
Anslagets nedtagande: 2018-05-07
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 14-24
Sammanträdesdatum: 2018-03-27
Protokollet justerades: 2018-04-12
Anslagets uppsättande: 2018-04-13
Anslagets nedtagande: 2018-05-07
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsen §§ 67-84
Sammanträdesdatum: 2018-04-04
Protokollet justerades: 2018-04-11
Anslagets uppsättande: 2018-04-11
Anslagets nedtagande: 2018-05-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 174-188
Sammanträdesdatum: 2018-04-03
Protokollet justerades: 2018-04-11
Anslagets uppsättande: 2018-04-11
Anslagets nedtagande: 2018-05-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 16-26
Sammanträdesdatum: 2018-03-23
Protokollet justerades: 2018-04-10
Anslagets uppsättande: 2018-04-11
Anslagets nedtagande: 2018-05-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Driftnämnden Närsjukvård §§ 31-42
Sammanträdesdatum: 2018-03-27
Protokollet justerades: 2018-04-09
Anslagets uppsättande: 2018-04-11
Anslagets nedtagande: 2018-05-02
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvårdens förvaltning, Västra Vallgatan, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Driftnämnden Psykiatri §§ 11-24
Sammanträdesdatum: 2018-03-14
Protokollet justerades: 2018-04-05
Anslagets uppsättande: 2018-04-06
Anslagets nedtagande: 2018-04-30
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg
Kontaktperson: Roger Orlinge

Driftnämnden kultur och skola §§ 16-24
Sammanträdesdatum: 2018-03-14
Protokollet justerades: 2018-04-05
Anslagets uppsättande: 2018-04-06
Anslagets nedtagande: 2018-04-30
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 16-25
Sammanträdesdatum: 2018-03-15
Protokollet justerades: 2018-04-05
Anslagets uppsättande: 2018-04-06
Anslagets nedtagande: 2018-04-30
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionstyrelsens  tillväxtutskott §§ 106-119
Sammanträdesdatum: 2018-03-27
Protokollet justerades: 2018-04-05
Anslagets uppsättande: 2018-04-06
Anslagets nedtagande: 2018-04-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 105-111
Sammanträdesdatum: 2018-03-27
Protokollet justerades: 2018-04-05
Anslagets uppsättande: 2018-04-06
Anslagets nedtagande: 2018-04-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Varberg §§ 17-29
Sammanträdesdatum: 2018-03-12
Protokollet justerades: 2018-04-04
Anslagets uppsättande: 2018-04-05
Anslagets nedtagande: 2018-04-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson

Driftnämnden Regionservice §§ 16-25
Sammanträdesdatum: 2018-03-14
Protokollet justerades: 2018-04-03
Anslagets uppsättande: 2018-04-05
Anslagets nedtagande: 2018-04-27
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Lokala nämnden Hylte §§ 19-30
Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Protokollet justerades: 2018-04-04
Anslagets uppsättande: 2018-04-05
Anslagets nedtagande: 2018-04-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 72-89
Sammanträdesdatum: 2018-03-13
Protokollet justerades: 2018-04-03
Anslagets uppsättande: 2018-04-04
Anslagets nedtagande: 2018-04-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson