Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.


Regionfullmäktige sammanträder 2018-06-20 klockan 10:00

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, sammanträdeslokal Kattegatt/Fullriggaren
Kallelse och föredragningslista (PDF-dokument, 131 k)

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 55-66
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollet justerades: 2018-06-15
Anslagets uppsättande: 2018-06-15
Anslagets nedtagande: 2018-07-09
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan 12, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 23-24
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollets justerades:2018-06-13
Anslagets uppsättande: 2018-06-14
Anslagets nedtagande: 2018-07-06
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 21-22
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollets justerades:2018-06-13
Anslagets uppsättande: 2018-06-14
Anslagets nedtagande: 2018-07-06
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 19-20
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollets justerades:2018-06-13
Anslagets uppsättande: 2018-06-14
Anslagets nedtagande: 2018-07-06
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Lokala nämnden Hylte §§ 41-49
Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Protokollets justerades:2018-06-11
Anslagets uppsättande: 2018-06-12
Anslagets nedtagande: 2018-07-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson

Lokala nämnden Varberg §§ 41-49
Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Protokollets justerades:2018-06-10
Anslagets uppsättande: 2018-06-11
Anslagets nedtagande: 2018-07-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 270-286
Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Protokollets justerades:2018-05-30
Anslagets uppsättande: 2018-05-31
Anslagets nedtagande: 2018-06-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 239-269
Sammanträdesdatum: 2018-05-15
Protokollets justerades:2018-05-30
Anslagets uppsättande: 2018-05-31
Anslagets nedtagande: 2018-06-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Falkenberg §§ 40-49
Sammanträdesdatum: 2018-05-29
Protokollets justerades:2018-05-30
Anslagets uppsättande: 2018-05-30
Anslagets nedtagande: 2018-06-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Patientnämnden Halland §§ 28-39
Sammanträdesdatum: 2018-05-17
Protokollets justerades:2018-05-29
Anslagets uppsättande: 2018-05-30
Anslagets nedtagande: 2018-06-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Anita Henriksson

Lokala nämnden Halmstad §§ 37-44
Sammanträdesdatum: 2018-05-23
Protokollets justerades:2018-05-28
Anslagets uppsättande: 2018-05-29
Anslagets nedtagande: 2018-06-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Driftnämnden Psykiatri §§ 33-40
Sammanträdesdatum: 2018-05-14
Protokollets justerades:2018-05-28
Anslagets uppsättande: 2018-05-29
Anslagets nedtagande: 2018-06-20
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg
Kontaktperson: Cathrin Björn

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott  §§ 150-159
Sammanträdesdatum: 2018-05-15
Protokollets justerades:2018-05-28
Anslagets uppsättande: 2018-05-28
Anslagets nedtagande: 2018-06-18
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 33-47
Sammanträdesdatum: 2018-05-09
Protokollets justerades:2018-05-23
Anslagets uppsättande: 2018-05-24
Anslagets nedtagande: 2018-06-15
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Regionservice §§ 26-42
Sammanträdesdatum: 2018-04-25
Protokollets justerades:2018-05-23
Anslagets uppsättande: 2018-05-24
Anslagets nedtagande: 2018-06-15
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Driftnämnden Närsjukvård arbetsutskott §§ 1-2
Sammanträdesdatum: 2018-05-23
Protokollet justerades: 2018-05-23
Anslagets uppsättande: 2018-05-24
Anslagets nedtagande: 2018-06-15
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan 12, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren