Falkenbergsnämnden

Falkenbergsnämndens uppgift är att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av sjukvård.

Genom dialog med invånarna ökar det demokratiska inflytandet och med utvecklad samverkan med kommunen och idéburna organisationer forma ett samhälle utifrån invånarnas behov.

Folkhälsoarbetet inom regionen bedrivs med hänsyn att skapa ett socialt hållbart samhälle - samverkan är verktyget.

Vi vill höra dina synpunkter

Vill du veta mer om Falkenbergsnämnden och vårt uppdrag? Kontakta oss per telefon, brev eller mail. Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan.

Nyheter

Fler nyheter... Prenumerera med RSS