Lokalt folkhälsoarbete

Det lokala folkhälsoarbetet bygger på uppdraget att samverka med kommunen och andra aktörer för att nå målet "en god och jämlik hälsa hos invånarna i Falkenberg och en vård på lika villkor utifrån behov".

Genom att arbeta med samverkan, dialog och kartläggning arbetar vi gemensamt för att stärka invånarnas hälsa. Några av de prioriterade målgrupperna för arbetet är barn och ungas hälsa med särskilt fokus på den psykiska hälsan och äldres  hälsa. Prioriterade ämnen är kultur och hälsa, hälsa och delaktighet för personer från andra länder samt samhällsplanering.

För att läsa mer om det lokala folkhälsoarbetet klicka här.