Nyheter

 • 27 november 2017

  Tilldelning av metodutvecklingsmedel 2017

  Falkenbergsnämnden har beslutat att tilldela Studieförbundet Vuxenskolan Halland metodutvecklingsmedel för social hållbarhet.

 • 15 juni 2017

  Metodutvecklingsmedel

  Genom att utlysa 40 000 kronor i utvecklingsmedel vill Falkenbergsnämnden främja metodutveckling och ta till vara idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.För att kunna tilldelas utvecklingsmedel ska insatsen gå i linje med den halländska tillväxtstrategin eller hälso- och sjukvårdsstrategin samt knyta an till nämndens årliga mål och inriktning.

 • 12 juni 2017

  Medskapande dialog - en följd av dialogerna kring unga tjejers trygghet

  Trygghet är en komplex fråga som inte kan lösas av en enstaka aktör utan trygghetsfrågan kräver samverkan och ett inblandande av flera aktörer.

 • 12 juni 2017

  Inbjudan - Att leda in i framtiden 14 september 2017

  Den 14 september arrangerar Falkenbergsnämnden årets upplaga av utvecklingsdagen Att leda in i framtiden.Välkommen att ta del av en intressant dag med spännande föreläsare. För mer information se inbjudan till höger.

 • 6 december 2016

  Dialogturné - Trygghet i Falkenberg

  Känslan av att vara trygg och vilja röra sig utanför hemmet vid olika tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati. Hur trygga vi känner oss är avgörande för var och hur vi rör oss.

 • 20 juni 2016

  Lokala nämnders rapport om hälso- och sjukvården i Halland

  Lokala nämnders invånardialoger inom Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi finns nu sammanställda i en rapport, se till höger