Nyheter

 • 8 februari 2018

  Utvecklingsmedel social hållbarhet 2018

  Falkenbergsnämnden – Region Halland utlyser under 2018 totalt 60 000 kr i utvecklingsmedel för social hållbarhet, med två tillhörande ansökningsperioder. Utvecklingsmedel syftar till att ta tillvara på idéer och initiativ som till skillnad från projektmedel kan möta samhällsutmaningar mer hållbart och långsiktigt. Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa.

 • 27 november 2017

  Tilldelning av metodutvecklingsmedel 2017

  Falkenbergsnämnden har beslutat att tilldela Studieförbundet Vuxenskolan Halland metodutvecklingsmedel för social hållbarhet.

 • 15 juni 2017

  Metodutvecklingsmedel

  Genom att utlysa 40 000 kronor i utvecklingsmedel vill Falkenbergsnämnden främja metodutveckling och ta till vara idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.För att kunna tilldelas utvecklingsmedel ska insatsen gå i linje med den halländska tillväxtstrategin eller hälso- och sjukvårdsstrategin samt knyta an till nämndens årliga mål och inriktning.

 • 12 juni 2017

  Medskapande dialog - en följd av dialogerna kring unga tjejers trygghet

  Trygghet är en komplex fråga som inte kan lösas av en enstaka aktör utan trygghetsfrågan kräver samverkan och ett inblandande av flera aktörer.

 • 12 juni 2017

  Inbjudan - Att leda in i framtiden 14 september 2017

  Den 14 september arrangerar Falkenbergsnämnden årets upplaga av utvecklingsdagen Att leda in i framtiden.Välkommen att ta del av en intressant dag med spännande föreläsare. För mer information se inbjudan till höger.

 • 6 december 2016

  Dialogturné - Trygghet i Falkenberg

  Känslan av att vara trygg och vilja röra sig utanför hemmet vid olika tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati. Hur trygga vi känner oss är avgörande för var och hur vi rör oss.

 • 20 juni 2016

  Lokala nämnders rapport om hälso- och sjukvården i Halland

  Lokala nämnders invånardialoger inom Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi finns nu sammanställda i en rapport, se till höger