Nyheter

 • 11 juni 2018

  Välkommen till Att leda in i framtiden 2018

  Årets konferens går av stapeln den 23 november på hotell Strandbaden i Falkenberg. Under en dag får du ta del av forskningsinsikter, kunskap och erfarenhet tillsammans med kollegor från olika verksamheter i Region Halland, de halländska kommunerna, myndigheter och organisationer.

  Konferensen vänder sig till alla som har intresse för strategisk utveckling inom ledarskap, hållbar utveckling, demokrati och sociala innovationer.

  Inbjudan med program kommer efter sommaren!

 • 8 februari 2018

  Utvecklingsmedel social hållbarhet 2018

  Falkenbergsnämnden – Region Halland utlyser under 2018 totalt 60 000 kr i utvecklingsmedel för social hållbarhet, med två tillhörande ansökningsperioder. Utvecklingsmedel syftar till att ta tillvara på idéer och initiativ som till skillnad från projektmedel kan möta samhällsutmaningar mer hållbart och långsiktigt. Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa.