Dialogturné - Trygghet i Falkenberg

Känslan av att vara trygg och vilja röra sig utanför hemmet vid olika tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati. Hur trygga vi känner oss är avgörande för var och hur vi rör oss.

Att känna sig trygg påverkar vilka aktiviteter vi kan eller vågar delta i, men även hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta och umgås med andra människor. Känslan av trygghet och tillit till andra människor har ett starkt samband. Förmågan att generellt känna tillit till andra människor är viktigt för ett samhälle, då en trygg och tillitsfull person är beredd till större delaktighet i aktiviteter i samhället.

Mellan november – mars genomför Falkenbergsnämnden i samverkan med kommunen, polisen och räddningstjänsten en rad trygghetsdialoger.
Vi kommer att träffa olika grupper från målgruppen kvinnor 18 - 29 år, men även en mängd intressenter såsom lärare och ungdomsmottagning för att fånga in även deras syn på vad otryggheten kan bero på.

Läs mer om arbetet här: http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/folkhalsa/lokalt-arbete/falkenberg/dialogturne-trygg-eller-skygg/