Medskapande dialog - en följd av dialogerna kring unga tjejers trygghet

Trygghet är en komplex fråga som inte kan lösas av en enstaka aktör utan trygghetsfrågan kräver samverkan och ett inblandande av flera aktörer.

Som en följd av dialogturnén utkom en rapport om trygghet men det stannade inte där. Se rapporten till höger.
En medskapande dialog skapades där inblandade aktörer fick experimentera och medskapa kring trygghetsfrågan.
Den medskapande dialogen mynnade ut till olika målformuleringar att arbeta vidare med.

Målformuleringar som gruppen ansåg viktigast:

  1. Samhället behöver förändra sina förväntningar på kvinnorollen
  2. Unga tjejer behöver en förstärkt självkänsla/självbild
  3. Unga tjejer ska mötas med respekt från killar/män och andra tjejer
  4. Unga tjejer behöver höjd kunskapsnivå och källkritik