Sammanträdesdagar

Falkenbergsnämnden sammanträder följande dagar 2018

6 februari

13 mars

17 april

29 maj

11 september

9 oktober

6 november

4 december

Vill du ta del av nämndens föredragningslista och handlingar inför samanträde eller protokoll efter sammanträde, hänvisar vi till dokumentarkivet.