Halmstadsnämnden

Halmstadnämndens uppgift är att vara halmstadbornas företrädare inom hälso- och sjukvården och att tillsammans med regionstyrelsen och övriga lokala nämnder göra prioriteringar för hela länets befolkning.

Att företräda halmstadborna är vår uppgift

Genom dialog med dig som bor inom Halmstad vill vi öka det lokala inflytandet på hälso- och sjukvården i Halland samt verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling. På så vis kan vi planera och anpassa den till att bättre passa dina behov och önskemål, om vad som kan göras bättre nu och i framtiden.

För att få hela hälso-och sjukvårdssystemet att hänga ihop så att du ges de bästa förutsättningar oavsett vårdingång, krävs det att vi arbetar över organisationsgränser. Därför samarbetar vi även med kommunen liksom brukar- och patientorganisationer.

Hur ska framtidens hälso- och sjukvård se ut i Halland?

Har du synpunkter på hur hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas i Halmstad eller Halland? Eller vill du veta mer om Halmstadsnämnden och vårt uppdrag? Kontakta oss per telefon, brev eller mail. Våra kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan. Eller så kan du välja att tycka till här direkt på webben.