Ledamöter och sammanträdesdagar

Halmstadsnämndens ledamöter

Halmstadsnämndens ledamöter för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31 är nedanstående förtroendevalda. Vill du komma i kontakt med en ledamot eller veta mer om ledamotens övriga politiska uppdrag hänvisar vi till förtroendemannaregistret.

Halmstadsnämndens sammanträdesdagar

Halmstadsnämnden sammanträder vid 8 tillfällen per år, vanligtvis onsdagar. Nämndens presidium (ordförande, vice ordförande och anvarig tjänsteman) förbereder därutöver nämndens sammanträden vid kompletterande möten varje månad. Vill du ta del av nämndens föredragningslista inför sammanträde eller  protokoll och handlingar efter sammanträde hänvisar vi till dokumentarkivet.

  • 8 februari
  • 15 mars
  • 12 april
  • 24 maj
  • 30 augusti
  • 27 september
  • 8 november
  • 13 december