Hyltenämnden

Hyltenämndens uppgift är att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Genom kartläggningar och dialoger ska nämnden identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. 

Genom dialog med invånarna ökar det demokratiska inflytandet och med utvecklad samverkan med kommunen och andra orgnisationer kan vi tillsammans forma ett samhälle utifrån invånarnas behov.

Folkhälsoarbetet inom regionen bedrivs med målet att skapa ett socialt hållbart samhälle - samverkan är verktyget.