Ledamöter och sammanträdesdagar

Hyltenämndens ledamöter

Hyltenämndens ledamöter för mandatperioden 2015-01-01 -- 2018-12-31 är nedanstående förtroendevalda. Vill du komma i kontakt med en ledamot eller veta mer om ledamotens övriga politiska uppdrag hänvisar vi till förtroendemannaregistret.

Hyltenämndens sammanträdesdagar 2018

Hyltenämnden sammanträder vid 8 tillfällen per år. Nämndens presidium (ordförande, vice ordförande och anvarig tjänsteman) förbereder därutöver nämndens sammanträden vid kompletterande möten varje månad. Vill du ta del av nämndens föredragningslista och handlingar inför sammanträde eller  protokoll  efter sammanträde hänvisar vi till dokumentarkivet.

  • 15 februari
  • 21 mars
  • 19 april
  • 30 maj
  • 13 september
  • 17 oktober
  • 22 november
  • 13 december