Ökad medvetenhet om att främja psykisk hälsa i förskolan

Hyltenämnden välkomnar dig till releasen av den populärvetenskapliga rapporten om att främja barns psykiska hälsa i förskolan med bland andra forskaren Katarina Haraldsson.

En kurs, riktad till förskolepersonal, om att främja psykisk hälsa i förskolan har genomförts i Hylte kommun. Resultatet, publicerad i en vetenskaplig tidskrift, visar bl.a. på vad ett främjande arbetssätt hos personalen leder till för/hos barnen.

Välkomna att ta del av hela resultatet som presenteras vid detta tillfälle. Vi kommer också diskutera det fortsatta lokala arbetet för att främja barns psykiska hälsa.

”Vill vi göra allvar av målet att alla barn ska få en god start i livet, att samhället ska vara jämlikt och ge alla barn goda förutsättningar oavsett skillnader i bakgrund och grundförutsättningar – så krävs det att denna kunskap implementeras och sprids”
Anna Roos, Ordförande i Hyltenämnden

Presentationen riktar sig till pedagoger, skolledning, förtroendevalda och övriga som arbetar med utvecklingsfrågor och/eller barns hälsa.

Datum: Fredag 21 oktober 2016,
Tid: 10.00-12.00.
Plats: Församlingshemmet, Kyrkogatan 5, Hyltebruk
Anmälan & frågor: Vänligen hör av er till  Kerstin Delefelt, senast den 12 oktober. Vi bjuder på fika, ange specialkost.

Varmt välkomna hälsar
Hyltenämnden!