Kungsbackanämnden

Kungsbackanämndens uppgift är att företräda invånarna i Kungsbacka inom hälso- och sjukvården och att tillsammans med regionstyrelsen och övriga lokala nämnder göra prioriteringar för hela länets befolkning.

Att företräda invånarna i Kungsbacka är vår uppgift

Genom dialog med dig som bor inom Kungsbacka vill vi öka det lokala inflytandet på hälso- och sjukvården i Halland samt verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling. På så vis kan vi planera och anpassa den till att bättre passa dina behov och önskemål, om vad som kan göras bättre nu och i framtiden.

För att få hela hälso-och sjukvårdssystemet att hänga ihop så att du ges de bästa förutsättningar oavsett vårdingång krävs det att vi arbetar över organisationsgränser. Därför samarbetar vi även med kommunen liksom brukar- och patientorganisationer.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter på hur hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas i Kungsbacka eller Halland? Eller vill du veta mer om Kungsbackanämnden och vårt uppdrag? Kontakta oss per telefon, brev eller mail. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken nämndens ledamöter till vänster på sidan. Eller så kan du välja att tycka till här direkt på webben

Nyheter från Kungsbackanämnden

Fler nyheter... Prenumerera med RSS