Nämndens ledamöter

Kungsbackanämndens ledamöter

Kungsbackanämndens ledamöter för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31.
Vill du komma i kontakt med en ledamot eller veta mer om ledamotens övriga politiska uppdrag hänvisar vi till förtroendemannaregistret.