Invånardialoger inför framtagande av hälso- och sjukvårdsstrategi

Kungsbackanämndens roll i arbetet:

Samtliga lokala nämnder, därav Kungsbackanämnden, erhöll inför 2016 ett särskilt uppdrag från regionstyrelsen, som innebar att hålla invånardialoger med invånare i tre olika faser i livet; unga, personer mitt i livet samt äldre för att ta in deras syn på hälso- och sjukvården. Dialogerna har utgått från fyra frågeställningar:

  • Vad behöver du för att känna dig trygg i hälso- och sjukvården?
  • Vilka förväntningar har du på hälso- och sjukvården?
  • Vad innebär hög kvalitet för dig?
  • På vilket sätt vill du ha kontakt med hälso- och sjukvården?

Dialogerna har genomförts enligt följande i Kungsbacka:

Unga: tre gymnasieklasser på Aranäsgymnasiet samt Kungsbacka ungdomsråd

Personer mitt i livet: tillfälle på Skårs gård i samband med Föräldrar emellan-föreläsning

Äldre: Inbjudan via samtliga pensionärsföreningar till en träff på Elektronen.

Samtliga dialoger som genomförts i Halland kommer sammanställas i en rapport som kommer ingå i arbetet med framtagandet av strategin.
Rapporten kommer också återkopplas till alla som deltagit i dialogerna.