Laholmsnämnden

Laholmsnämndens uppgift är att vara Laholmarnas företrädare inom hälso- och sjukvården och att tillsammans med regionstyrelsen och övriga lokala nämnder göra prioriteringar för hela länets befolkning.

Att företräda laholmarna är vår uppgift

Genom dialog med dig som bor inom Laholm vill vi öka det lokala inflytandet på hälso- och sjukvården i Halland samt verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling. På så vis kan vi planera och anpassa den till att bättre passa dina behov och önskemål, om vad som kan göras bättre nu och i framtiden.

För att få hela hälso-och sjukvårdssystemet att hänga ihop så att du ges de bästa förutsättningar oavsett vårdingång krävs det att vi arbetar över organisationsgränser. Därför samarbetar vi även med kommunen liksom brukar- och patientorganisationer.

Vi vill höra dina synpunkter

Vill du veta mer om Laholmsnämnden och vårt uppdrag? Kontakta oss per telefon, brev eller mail. Våra kontaktuppgifter hittar du  på sidan.