En eftermiddag med fokus på unga vuxnas tankar om suicid

Laholmsnämnden bjuder in till en eftermiddag med fokus på unga vuxnas tankar om suicid och hur vi med gemensamma krafter kan arbeta förebyggande.

Enligt befolkningsstudien "Hälsa på lika villkor" så har 14-16% av de unga vuxna i Laholm övervägt att ta sitt eget liv!

  • 14 % av unga män i Laholm har övervägt att ta sitt eget liv (jämfört med 6 % i Halland)
  • 16 % av unga kvinnor i Laholm har övervägt att ta sitt eget liv (jämfört med 10 % i Halland)
  • Det finns tydliga samband mellan suicidtankar, nedsatt psykisk välbefinnande och tillitsbrist

Innehåll:
• Epidemiolog Amir Baigi från FoU Halland, presenterar resultaten från befolkningsstudien Hälsa på lika villkor? med fokus på suicidtankar och sannolika samband hos unga vuxna i Laholm.
• Martin Letell samt Else-Marie Törnberg föreläser och samtalar om hur man kan arbeta systematiskt med suicidprevention. Föreläsarna kommer från Suicidprevention i Väst, vilket är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga suicid och suicidförsök.

VAR: Gröna Hästen i Laholm

NÄR: 7 februari 2017

TID: 13:00 - 16:00

Målgrupp är tjänstemän och förtroendevalda samt civilsamhällets organisationer i Laholm.

Vi bjuder på fika, var god meddela ev allergi!
 
Anmälan sker senast den 30 januari 2017 till Agneta Sjögren på agneta.bylander-sjogren@regionhalland.se
Frågor om innehållet besvaras av Monica Svensson på monica.svensson@regionhalland.se eller på 035-17 98 35

Välkomna!