Varför är det viktigt med små barns språkutveckling?

En inspirerande och intressant föreläsning där vetenskaplig förankring är central del.

Var och när?

22 november, 18:30 - 20:00

Laholms bibliotek, fri entré, ingen föranmälning krävs

Föreläsare:

Gerd Almquist-Tangen, med dr, Barnhälsovårdsutvecklare
Catarina Sjöberg, leg. Logoped
Maria Ehde Andersson, Utvecklingsledare bibliotek för barn och unga Region Halland

Under föreläsningen får du konkreta tips på hur du kan främja ditt barns språkutveckling, bland annat för att utveckla och berika barns ordförråd, kreativitet och senare i livet läsförmåga.

Föreläsarna har tio års erfarenhter av att samarbeta i olika projket kring små barns språkutveckling och har utvecklat metoder och material för föräldrar och barn kring detta.

Det finns också utrymme för att ställa frågor.