Nyheter

Här hittar du senaste nytt från Varbergsnämden. Vill du prenumerera på vårt nyhetsflöde gör du det genom att klicka på länken "prenumerera med RSS" nedan. 

 • 21 december 2017

  Varbergsnämnden i samverkansöverenskommelse med Varbergs kommun och Polisen

  Sedan 2009 har Varbergs kommun och Polisen skrivit under en årlig överenskommelse för samverkan inom frågor som rör folkhälsa och trygghet. Nytt för i år är att även Varbergsnämnden skriver under samt att överenskommelsen sträcker sig över en fyraårsperiod.

 • 27 november 2017

  Tilldelning av metodutvecklingsmedel ansökningsperiod 2 2017

  Varbergsnämnden har beslutat att tilldela föreningarna Gröna lådan och Varbergs thaiboxningsklubb metodutvecklingsmedel för social hållbarhet.

 • 9 juni 2017

  Metodutvecklingsmedel för social hållbarhet

  Den 29 maj beslutade Varbergsnämnden att tilldela den ideella föreningen Växtkraft 20 000 kronor i metodutvecklingsmedel för att starta och driva projektet Grönt ljus.

 • 26 oktober 2016

  Dialog om psykisk hälsa hos barn och unga

  Varbergsnämnden bjuder in till dialog om psykisk hälsa hos barn och unga i behov av särskilt stöd

 • 23 september 2016

  Inbjudan till event på Kulturhuset Komendianten lördag den 1 oktober kl. 10 - 15

  Välkommen till en dag där din trygghet och hälsa sätts i centrum.

  Kom när det passar, ingen föranmälan och fri entré!

 • 9 september 2016

  Nya utvecklingsmedel för att främja metodutveckling inom social hållbarhet

  Nu satsar Varbergsnämnden 40 000 kr årligen för att ta tillvara och stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.

 • 17 juni 2016

  Lokala nämnders färdigställda rapport om hälso- och sjukvården i Halland

  Lokala nämnders invånardialoger inom Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi finns nu sammanställda i en rapport, se till höger.

 • 3 maj 2016

  Invånardialoger inför framtagande av hälso- och sjukvårdsstrategi

  Under året pågår, på initiativ från regionstyrelsen via hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU), arbetet med en hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Avdelningen för uppföljning och analys på regionkontoret samordnar uppdraget och arbetet påbörjades i oktober 2015. Strategiarbetet beräknas pågå under hela 2016 och är indelat i tre olika faser som tillsammans syftar till att skapa ett nuläge och ta fram ett mål, liksom att bryta ned målet i en handlingsplan med strategiska val för politiken att använda som stöd vid framtida beslutsfattande.

  Tidigare har Halland haft en hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning, men denna har löpt ut och man har nu valt att ta ett större och mer samordnat grepp inför framtida utmaningar.

 • 9 februari 2016

  Seniormässa 3 mars 2016

  Den 3 mars 2016 arrangeras årets seniormässa i Sparbankshallen. För sjunde året i rad är Varbergsnämnden en av utställarna.

 • 13 november 2015

  Folkhälsopristagare 2015

  Med syfte att uppmuntra och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsa där människans hälsa beaktas ur ett brett perspektiv har Varbergsnämnden sedan 2009 delat ut ett folkhälsopris. Såväl privatperson som organisation eller företag som är verksamma inom Varbergs kommun kan nomineras till priset. I år var premien 25 000: -.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:1, 2, 3, Nästa,