Dialog om psykisk hälsa hos barn och unga

Varbergsnämnden bjuder in till dialog om psykisk hälsa hos barn och unga i behov av särskilt stöd

Den 16 november och 15 december bjuder Varbergsnämnden in dig som brukare, eller anhörig till brukare, för dialog kring barn och unga i behov av särskilt stöd. Syftet är att lyfta upp målgruppens behov. Dialogen kommer delas upp i tre steg. I ett första steg träffar politiker från Varbergsnämnden brukare och anhöriga. I ett andra steg träffar nämndens politiker aktörer som på olika sätt möter barn och unga i behov av särskilt stöd. I ett tredje steg träffar nämnden brukare, anhöriga och aktörer tillsammans.
 
Varbergsnämnden ser fram emot givande samtal som bidrar till att främja den psykiska hälsan hos barn och unga i behov av särskilt stöd. 
 
Information och anmälan (PDF-dokument, 117 kB)