Metodutvecklingsmedel för social hållbarhet

Den 29 maj beslutade Varbergsnämnden att tilldela den ideella föreningen Växtkraft 20 000 kronor i metodutvecklingsmedel för att starta och driva projektet Grönt ljus.

Sedan 2016 satsar Varbergsnämnden årligen 40 000 kronor i metodutvecklingsmedel för att ta tillvara och stimulera idéer och inititiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.

I den första av årets två ansökningsperioder har Varbergsnämnden beslutat att tilldela den ideella föreningen Växtkraft 20 000 kronor i metodutvecklingsmedel för att starta upp och driva projektet Grönt ljus. Projektet syftar till att utnyttja de positiva hälsoeffekter som naturen ger genom att skapa en mötesplats och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i en grön miljö. Genom projektet vill Växtkraft även nå föräldrar och därigenom skapa utrymme till ett uttökat kontaktnät mellan föräldrar till barn och unga med NPF. Projektet ligger därmed väl i linje med Varbergsnämndens prioriterade områden och nämnden ser det som en spännande metodutveckling att tillgängliggöra och använda det positiva hälsoeffekter naturen ger i hälsofrämjande syfte.

Det finns nu möjlighet att skicka in ansökan för period 2. Ansökningsperioden avslutas den 6 oktober 2017 för beslut i Varbergsnämnden den 13 november 2017.

Här kan du ansöka om metodutvecklingsmedel