30 augusti

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 30/8 2017.

Nya operationsbord ska göra arbetet smidigare

Regionstyrelsen beslöt på onsdagen att satsa 12 miljoner kronor på fjorton nya operationsbord i Halmstad. De 24 borden som finns på centraloperationsavdelningen i dag är 20 år gamla, tunga och otympliga. Dagens moderna operationsbord har helt annorlunda teknik och är betydligt mer flexibla och anpassningsbara. Det gör att det behövs färre bord, vilket i sin tur gör att arbetet på operation blir smidigare.

Sammanträdestider för regionstyrelsen 2018

Regionstyrelsen har beslutat om vilka sammanträdestider som ska gälla för 2018.  Mötesdagarna är 17 januari, 14 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 27 juni, 12 september, 10 oktober, 7 november och 28 november.

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt                

 4 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2017

 5 Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin

 6 Val av ledamot till Hallands Idrottsförbund och SISU

 7 Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

 8 Anmälan av fattade delegationsbeslut

 9 Anmälan av utskottens protokoll

10 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

12 Klassificeringsstruktur för bolag inom Region Halland

14 Månadsrapport juli 2017 Regionstyrelsen

15 Region Halland Månadsrapport jan–maj 2017 samt jan–juli 2017

16 Överenskommelse om regional medfinansiering – uppdatering

17 Ytterligare finansiering av TILMA-behandling av läkemedelsberoende

18 Svar på revisionsrapport angående ledning och styrning genom fullmäktiges mål

19 Svar till revisorerna angående Revisionsrapport Regionvårdskostnader Region Halland

20 Årsredovisningar 2016 – Region Hallands samförvaltade stiftelser

21 Årsredovisning 2016 Stiftelsen Adolf och Sigrid Nordenborgs donationsfond

22 Information om remissversionen av Regional infrastrukturplan 2018–2029

23 Planeringsprocessen inklusive budgetarbetet 2019

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:
Möteshandlingar

 

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 20 september 2017.

 

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55