Politiska beslut och handlingar

På den här sidan finns handlingar, beslut och protokoll från samtliga styrelser och nämnder.

Handlingar från styrelser och nämnder år 2010 och tidigare finns längst ner på sidan.

Prenumerera på handlingar & beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott (Ls au) består av fem ledamöter, vilka bereder ärenden till landstingsstyrelsen.