Politiska beslut och handlingar

På den här sidan finns handlingar, beslut och protokoll från samtliga styrelser och nämnder.

Handlingar från styrelser och nämnder år 2010 och tidigare finns längst ner på sidan.

Prenumerera på handlingar & beslut

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden en samverkansnämnd mellan Region Halland och Hallands kommuner. Nämnden ingår formellt i Region Hallands organisation.

Hjälpmedelsnämndens uppgifter är bland annat att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas för patienterna och reglerna kring hjälpmedel i Halland. Den som har hjälpmedel behöver inte byta dem beroende på om det är kommunen eller regionen som svarar för vården.