Politiska beslut och handlingar

På den här sidan finns handlingar, beslut och protokoll från samtliga styrelser och nämnder.

Handlingar från styrelser och nämnder år 2010 och tidigare finns längst ner på sidan.

Prenumerera på handlingar & beslut

Landstingsfullmäktige

Ansvaret för landstinget olika verksamheter har politiskt tillsatta nämnder och styrelser. Det högsta beslutande organet är landstingsfullmäktige (Lf), som har 71 ledamöter.