Politiska beslut och handlingar

På den här sidan finns handlingar, beslut och protokoll från samtliga styrelser och nämnder.

Handlingar från styrelser och nämnder år 2010 och tidigare finns längst ner på sidan.

Prenumerera på handlingar & beslut

Landstingsstyrelsen

Om landstingsfullmäktige kan liknas vid landstingets ''riksdag'', så är landstingsstyrelsen (Ls) dess ''regering''. Styrelsen och dess 13 ledamöter bereder och yttrar sig i alla ärenden som skall beslutas i landstingsfullmäktige. Ls beslutar också själv i många ärenden. Dessa bereds av landstingsstyrelsens arbetsutskott (Ls au), som består av fem ledamöter. Under landstingsstyrelsen finns också ett personalutskott som bereder de övergripande personalpolitiska frågor som landstingsstyrelsen ansvarar för. Utskottet består av tre ledamöter.