Politiska beslut och handlingar

På den här sidan finns handlingar, beslut och protokoll från samtliga styrelser och nämnder.

Handlingar från styrelser och nämnder år 2010 och tidigare finns längst ner på sidan.

Prenumerera på handlingar & beslut

Patientnämnden Halland

Patientnämnden Halland är en gemensam nämnd mellan Region Halland och kommunerna i Halland. Patientnämndens uppgift är att stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. Nämnden har ett gemensamt telefonnumer för hela länet 020-42 20 30.