Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Primärvårdsnämnden Varberg (avslutad dec 2006) 2003-08-25
Nämnd: Primärvårdsnämnden Varberg (avslutad dec 2006)
Datum: 2003-08-25
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Agneta Pettersson
  • E-postadress: agneta.pettersson@lthalland.se
  • Telefonnummer: 0340-48 24 60
Föredragningslista: