Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2004-09-14
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2004-09-14
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Gun Bjärekull
  • E-postadress: gun.bjarekull@lthalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 48 21
Protokoll: