Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Primärvårdsnämnden Varberg (avslutad dec 2006) 2005-12-12
Nämnd: Primärvårdsnämnden Varberg (avslutad dec 2006)
Datum: 2005-12-12
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Agneta Pettersson
  • E-postadress: agneta.pettersson@lthalland.se
Protokoll: