Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Primärvårdsnämnden Falkenberg (avslutad dec 2006) 2006-10-24
Nämnd: Primärvårdsnämnden Falkenberg (avslutad dec 2006)
Datum: 2006-10-24
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Carina Andersson
  • E-postadress: carina.andersson@lthalland.se
Protokoll: