Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Patientnämnden Halland 2007-04-25
Nämnd: Patientnämnden Halland
Datum: 2007-04-25
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Christina Envall
  • E-postadress: christina.envall@lthalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 47 80
Protokoll: