Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Hjälpmedelsnämnden 2009-04-23
Nämnd: Hjälpmedelsnämnden
Datum: 2009-04-23
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Bertil Alhult
  • E-postadress: bertil.alhult@Lthalland.se
  • Telefonnummer: 035-13 10 50
Protokoll: