Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Hjälpmedelsnämnden 2010-02-12
Nämnd: Hjälpmedelsnämnden
Datum: 2010-02-12
Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Bertil Alhult
  • E-postadress: bertil.alhult@Lthalland.se
  • Telefonnummer: 035-131050
Protokoll: