Politisk handling

Prenumerera på handlingar & beslut
Regionens revisorer 2011-03-02
Nämnd: Regionens revisorer
Datum: 2011-03-02
Kort beskrivning:

Granskning av internkontrollplan kring IT-utrustning

Mer information:

För mer information, kontakta:

  • Namn: Jan-Erik Martinsen
  • E-postadress: jan-erik.martinesen@telia.com
  • Telefonnummer: 0340-840 64
Revisionsrapport:
Protokoll: